Kredi Faiz Desteği Nedir ?

0
111
görüntülenme

Kredi Faiz Desteği Nedir ?

Kredi desteği, kâr amacı gütmekte olan gerçek ve tüzel kişiliklerin başvuru rehberinde belirtilmekte olan nitelikteki projelerin için, ilgili kuruluşlardan alacakları kredilerin karşılığında ödeyecekleri faiz tutarlarının ajans tarafından karşılanmamasını sağlayan karşılıksız yardım desteğidir.

Faizsiz Kredi Desteği Nedir?

Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı gütmekte olan gerçek ve tüzel kişiliklerin başvuru rehberinde belirtilmekte olan nitelikteki projeleri için, ilgili aracılık eden kuruluşlar eliyle kredinin verilmesi ve bu mali desteğin yönetmelikte belirtilmekte olan usul ve esaslar dahilinde ajansa herhangi bir faiz ödemeksizin taksitler halinde geri ödenmesini sağlayan karşılıksız yardımdır.

Nasıl Başvurulur?

Ajanslar özellikle kâr amacı gütmekte olan çok sayıdaki yararlanıcıya ulaştırılması hedeflenen bu türdeki destek uygulamalarında, aracı olacak olan kuruluşlar için aşamalı projelerin teklif çağrısı yöntemi veya ortak projelerin desteği yöntemlerinden birisini yada birkaçını kullanabilir. İlgili aracı kuruluşların da merkezi yönetimdeki kademeleri ile kurulacak işbirliği ve koordinasyon işlemleri ise Bakanlık üzerinden yürütülmektedir.

Ajans ve ilgili aracı kuruluşların arasında yapılacak anlaşmalarda belirtildiği şekilde ilan edilecek olan faiz desteği veya faizsiz kredi desteği teklif çağrılarına ilişkin başvuruların rehberinde; anlaşmalı aracı kuruluşlarla, yararlanıcı ile ilgili aracı kuruluşlar arasında yapılacak olan kredi sözleşmesinin süresi, destek verilecek olan kredilerin türleri, vadeleri ve limitleri ile ajansın sağlayacağı azami destek tutarı, faiz ve anaparanın geri ödenme zamanı ile yararlanma ve ödeme koşulları gibi hususlar detaylıca belirtilir.

Kredi Faiz Desteği Sağlayan Kuruluşlar

Kredi faiz desteği sağlayan kurum ve kuruluşların başında KOSGEB gelmektedir. Kâr amacı güden küçük ölçekli ve orta ölçekli firmalara sağlanan kredi faiz desteğiyle işletmeler finansman sorunlarına ve de işletme sermayelerine de çözüm bulabilmektedir. KOSGEB aracılığıyla kredi faiz desteğinden faydalanmak için en başta KOSGEB veri tabanına kayıtlı bir firma olmak gerekir. Yine aranan şartlardan bir diğeriyse KOSGEB destekleri kullanımı için yasaklı bir firma olmamak gerekmektedir. Bunlar harici her firma KOSGEB’den kredi faiz desteği talebinde bulunabilir. Yapılan başvurunun sonucunda KOSGEB İcra Komitesi bir değerlendirmede bulunur.

Bu değerlendirmenin sonucunda kredilerin geri ödemeli olup olmayacağı, kredilerin üst limitlerinin nasıl olacağı ve uygulanacak olan faiz destek oranının nasıl olması gerektiği komite tarafından belirlenir. Verilen karar sonucunda bankalar ile iletişime geçilir. Gündün ekonomik şartları da göz önünde bulundurularak firmaların maksimum fayda alabilmeleri için belirleme yapılır.

Bu belirlemeler doğrultusunda hazırlanmış olan protokol yetkili kişilerce imzalanarak yürürlüğe girer. Bu uygulamaların sonucunda da firmaların kullanmış olduğu kredilerin faizleri ve dosya masrafları KOSGEB tarafından karşılanır.

YORUM YAZ

Lütfen Yorumunuzu Giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz